Мoi, Lolita

Някой път ще си измия огледалото преди да се снимам.

И напредък!!!